Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die tot de Jongeren zelf behoorden, een zekere bescherming en steun van ouderen kan niet worden gemist. In ons eigen land zijn het ouderen, die opmerkzaam gemaakt voor wat elders gebeurt, hier de beweging op gang brengen. Ouderen, die tot de Kerk behooren, maar ook zelf hun geestelijke verwarming buiten haar ontvangen in de kringen van „het Réveil" (de ontwaking van een krachtig, persoonlijk geloofsbestaan). De opkomst van de Jongeren-beweging staat onder invloed van mannen van naam (van Oosterwijk Bruyn). Zij zijn voor dit ontkiemend jeugdleven de geestelijke voedsterheeren. De stuwkracht, jonge menschen winnen voor Jezus, heeft invloedrijke beteekenis.

De Kerk treedt voor de Jongeren, die in deze beweging worden betrokken, min of meer naar den achtergrond. Het Verbond met zijn vereenigingen gaat hun aandacht vragen. Men kiest eigen wegen.

Trouwens de Kerk opent ook niet de oogen voor haar geestelijke taak in dezen. Haar pogen gaat uit naar zelfbehoud, naar het bewaren van wat Is. Haar geesteskracht wordt hierin uitgeput. Het strak trekken van de lijnen der eigen regelingen wordt haar voornaamste taak. Een ander optreden blijft haar vreemd. Dat wordt overgelaten aan degenen, die daarin belangstellen. In het ambtelijk afvaardigen van kerkelijke personen naar jaarvergaderingen en bestaansherdenklngen treedt bijna hoorbaar naar buiten de zucht van verlichting uit het kerkelijk lichaam, dat het dezen arbeid nu eens aan anderen kan overlaten. De oude Kerk heeft genoeg te stellen met de kwalen van haar leeftijd. Laat al dat nieuwe haar toch niet verontrusten! Het enge keurslijf der reglementen laat niet toe het zich inspannen voor een nieuwe taak. De opkomst van nieuw leven onder de Jongeren, het zich naar voren dringen der vrije jeugd-vorming, het wordt een apart iets, dat komt te staan naast hetgeen de Kerk voor die Jongeren meent te moeten doen. Zij catechiseert,

Sluiten