Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebreid en geen vrijwillige arbeidskrachten opgeroepen? Wat komt er van het huisbezoek terecht? Van Evangelisatie-werk? Opmerkingen, vragend gesteld, te veel om op te noemen. En wat het catechetisch onderwijs betreft, men acht het te dogmatisch te zijn. Andere dingen, als avondschool en huiswerk, brengen het trouwens in het gedrang. Van veel gewicht vindt men het niet te wezen. Waarom kan iemand, die in zijn lagere-school-tljd de Bijbelsche lessen heeft gevolgd, daarna een Knapen-club en Jeugdvereeniging heeft bezocht, waar de Bijbel voortdurend werd besproken, niet zóó naar de belijdenis-catechisatie? Overal de aanval.

Maar wat bewijst dit alles?— Belangstelling! Waar men van houdt, daar geeft men op af. De Kerk is niet buiten de gedachten der Jongeren gebannen. Absoluut niet! Doch men zit verlegen met het kerkelijk vraagstuk. Men vraagt begrijpen. Men begeert meer aandacht. Men wil, dat er ook met de Jongeren rekening zal worden gehouden.

Zoekende beweging. Ook van de zijde der Kerk wordt deze opgemerkt. In vele plaatsen is er dan ook tegelijk met het zoeken der Jongeren naar de steun der Kerk, een zoeken van de Kerk naar de Jongeren, om hen te verstaan en te helpen, speurbaar. De critiek voelt men aan als het kloppen op een gesloten deur. En hier en daar is men begonnen een grendel weg te schuiven. Een vereeniglng van Jong-Hervormden zet vrijwilligers-diensten op touw, ten aanzien van veel kerkelijk werk. Wil voorgelicht worden omtrent allerlei kerkelijke vragen. Kerkeraden stellen jeugddiensten in. Voorgangers maken van hun godsdienst-onderricht cursussen. Er is beweging. De kinderen kunnen de moeder niet vergeten en de moeder is nog nietgansch en al doof voor de stemmen, die haar zoo bekend zijn.

Worden niet steeds meer in vele besprekingen en op vele vergaderingen door de Jongeren vragen aangaande de beteeke-

Sluiten