Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging onder de jeugd In de richting van de Kerk is juist scherp in haar blik en straf in haar oordeel, omdat het haar om die Kerk gaat.

Wat men lief heeft, daar geeft men vaak op af. En — als de liefde eens niet beantwoord wordt? Verachting en afwending zullen de gevolgen zijn. Daarom: met vreugde begroeten de kerkelijke Jongeren, die voor de warmte van hun geloofcontplooiing de toevlucht hebben genomen naar de buiten-kerkelijk-verbandlevende-vereeniging den arbeid tot Kerkherstel!

III. KERKHERSTEL EN DE JONGEREN i. Moeilijkheden.

Kerkherstel en de Jongeren. Twee stroomen, nu eens dicht bij elkaar hun bedding zoekend, maar dan weer gescheiden door een hoogen heuvelrug: Kerk en Jongeren. Twee stroomen ontspringend door de smelting van denzelfden gletscher. Twee koningskinderen door gelijke geboorte elkaar zoekend. De handen tastend naar elkaar uitstekend. Doch het water, dat hen scheidt, is zoo diep. Moeilijkheden. Heuvelrug en scheidend water. Wat zouden deze stroomen elkaar ontmoetend veel kracht kunnen ontwikkelen bij het verder banen van hun weg. Wat zouden die koningskinderen elkaar veel hebben te zeggen en elkaar kunnen sterken en troosten. Iemand moet wel heel oppervlakkig zijn, wanneer hij denkt, dat de moeilijkheden tusschen Kerk en Jongeren niet zoo groot zijn en het elkander vinden vrij gemakkelijk in zijn werk zal gaan.

Want — daar is de richtingsstrijd! De Kerk wordt daardoor uit elkaar getrokken. Men „verbijten vereet" den een den ander. En bij dit moordend worstelen der groepen raakt verloren, vak weg, de zaak, waar het om gaat. Onze Hervormde Kerk is ook

Sluiten