Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder uw Kerk; verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle booze raadslagen, die tegen uw heilig Woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws Rijks kome, waarin Gij zult zijn alles in allen".

Sluiten