Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF

Eerlijkheidshalve moet de erkenning voorop staan, dat de schrijver van dit boekje, waarin over het ziek-zijn gehandeld zal worden, zelf nooit echt ziek is geweest.

Stel u voor, dat iemand wil gaan beschrijven wat men bij een tocht op de volle zee doorleeft, terwijl hi] zelf hoogstens een paar keer bij kalm weer in een roeiboot binnen de veilige omarming van de havenhoofden spelevaarde.

Stel u voor, dat iemand de sensatie van een vliegtocht wil teekenen, terwijl hij misschien hoogstens, toen het nog mocht, eens een enkelen keer op Schiphol in een stilstaand vliegtuig zat.

Zou dat niet het toppunt van vermetelheid zijn? Zoo kan het vermetelheid schijnen, wanneer ik ga schrijven over een vaart en een vlucht, die ik zelf niet meemaakte.

Misschien mag als excuus gelden, dat ik niet alleen door mijn werk, maar ook in mijn allernaaste omgeving wel zóó veel met ziekte in aanraking kwam, dat ik er toch inderdaad met heel mijn ziel in betrokken werd.

Zoo moge het blijken, dat ik met dit kleine geschrift toch geen loodsdienst verricht op onbekende zeeën.

Sluiten