Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Ziekte als Raadsel

Er zijn zieken, die telkens weer uitkomen bij de vraag: wat is de zin van mijn ziekte? Wanneer men worstelt met die vraag, graaft niet ieder zoo diep als Pascal het heeft gedaan in zijn bekende gebed, waarop wij in het volgende ook nog wel terug zullen komen. Ik bedoel zijn „prière pour demander è Dieu le bon usage des maladies" (gebed om aan God het goed gebruik der ziekten te vragen). Maar er zijn inderdaad vele zieken, die op hunne wijze de ziekte zien als een donker raadsel, waarvan de oplossing niet gemakkelijk te vinden is.

Ik weet wel, dat niet ieder zijn ziekte als een raadsel beschouwt.

Dit raadsel moet ontdekt worden en wel in hetzelfde licht, waarin men ook de oplossing zal moeten vinden. Zijn trouwens niet altijd het stellen van vragen en het beantwoorden verwant?

Het raadsel wordt ontdekt, wanneer men zijn leven in verband wil brengen met God, zooals het ook opgelost zal moeten worden door waarlijk met God te rekenen. Het raadsel van de ziekte is in den grond der zaak de vraag naar God!

Daardoor komt het dan ook, dat niet ieder door dit raadsel wordt gekweld.

Wie met God niet rekent, is niet toe aan de vraag naar den zin van zijn ziekte. Wie met God niet rekent, kan in heel het leven geen zin vermoeden. Hij zal eenvoudig zeggen: zooals een zwerm sprinkhanen op het land van den éénen boer neerstrijkt, terwijl het land daarnaast wordt gespaard, zoo word ik door een of ander onheil getroffen, terwijl mijn buurman vrij uit gaat. Zooals de bliksem in het ééne huis inslaat, terwijl dat er naast ongedeerd blijft, zoo komt er een of andere nood in mijn leven — een nood, die nu eenmaal

Sluiten