Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ml] treft en een ander niet. Wie zal daar een zin in zoeken? Wie zal zich ln zulke gevallen door een raadsel laten kwellen?

In deze sfeer kan men wel naar een oorzaak vragen, maar niet naar een bedoeling. De bliksem slaat ergens in, misschien omdat het 't hoogste punt in de omgeving is, of omdat er iets is, dat een bijzondere aantrekkingskracht oefent. Zoo word ik misschien eerder ziek dan een ander, omdat ik op een extra gevaarlijken post sta, of omdat ik uit een zwak geslacht ben, of omdat ik met mijn gezondheid heb gespeeld. Naar een oorzaak kan ik vragen. Maar een zin?

Nog eens: de vraag naar een zin komt eerst op, waar

men met God rekent, die alle dingen bestuurt en met

alles Zijne bedoelingen hebben moet.

Maar wanneer ik in die richting op zoek ga naar den

zin, dan stuit ik op vele hinderpalen.

Zie het maar in het groot I Want mijn ziekte staat niet

op zichzelf, ze is een klein onderdeel van het groote

wereldlijden.

Welnu: wat is dan wel de beteekenis van het onuitsprekelijk groote lijden in de wereld? Als God alle dingen bestuurt en als Hij een God van liefde is, waarom voert Hij dan de wereld door den donkeren nacht van het lijden? Als God de machtige is, kan Hij dan Zijne heerlijkheid niet openbaren zonder den zwarten achtergrond van den wereldnood? Hoe concreter de vraag wordt gesteld, d.w.z. hoe meer wij aan bepaalden nood denken, des te sterker voelen wij de moeilijkheid van het antwoord. B.v.: waarom moet in Spanje de ellende van den burgeroorlog zijn; waarom moeten Japan en China elkaar tot het uiterste bevechten? Staat God daarachter? Is daar eenige zin in?

Sluiten