Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijden werden gelezen door een zieke, die onder het lezen ongeduldig wordt en zegt: „maar het gaat mi) niet om Job of Paulus,. om Jacob Böhme of Pascal, het gaat mi] om mij zelf. Ik word niet gekweld door het lijden, maar door m ij n lijden. Is daarin eenige zin?" Ik kan dat ongeduld begrijpen. Toch moest ik dezen omweg langs de genoemde vromen nemen om u in de aanraking met hen te doen beseffen, dat het raadsel van de ziekte, van uw ziekte, eerst gesteld en zeker eerst opgelost kan worden in het geloof. Buiten het geloof om, d.w.z. met algemeene menschelijke redeneeringen, weet ik over uw gang door den lijdensnacht niets te zeggen, dat waarlijk uitzichten opent.

Maar als ik met u mag spreken over God, over dien God, die in den Bijbel genoemd wordt „de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus," dan kan ik met de woorden van het bekende gezangvers zeggen: ,,'t is wijsheid wat Hij doet" en dan kunnen we het raadsel van de ziekte benaderen. Er is zeker wel meer dan één zin in uw lijden. Op het tweede plan liggen verschillende antwoorden, die ge zelf zult moeten uitvinden, waarbij hoogstens iemand, die u door en door kent, u een beetje kan helpen.

Ik heb wel menschen hooren zeggen: ik heb ziek moeten worden om geduld te leeren; of om te ondervinden, hoe goed de menschen voor mij waren; of om in te zien, dat ik niet onmisbaar ben in mijn werk; of om nu op een afstand te beseffen, dat ik in mijn gezonde dagen vaak niet aardig was voor mijn huisgenooten. Zoo zijn er tal van antwoorden, die allemaal liggen op het tweede plan.

Maar op het eerste plan kunnen we maar één antwoord geven. Wij kunnen het geven met verschillende woorden, maar in den grond is het altijd het-

Sluiten