Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken uit het land van de slavernij naar de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods; een heerlijkheid, die wij in dit leven reeds genieten kunnen. Paulus zegt: „ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet te waardeeren is tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden." (Rom. 8 \ 18.) En God zegt: „Mijne genade is u genoeg." Heerlijk, als men dat hoort en verstaat.

Sluiten