Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Woorden van Inkeer

Omgeploegd

Pb. 65 : 14

Als de aarde een stem had, dan zou ze schreeuwen wanneer de ploeg er ingezet werd en er lange voren over haar werden getrokken; ze zou protesteeren en jammeren, wanneer de ploegschaar diep werd ingedreven.

Maar de aarde kan niet schreeuwen: ze laat stil aan zich voltrekken wat de landbouwer noodig keurt. En het resultaat? — Het resultaat is, dat de aarde inderdaad stem krijgt. Maar ze protesteert niet: de velden zijn vol van het ruischende graan, „zij juichen, ook zingen zij." —

Zoo kan het gaan bij den mensch. De ploegschaar van het lijden wordt gedreven in den akker van zijn hart. Wat zal hij doen? Zal hij protesteeren en Jammeren en schreeuwen?

Dat zou geen wonder zijn. Maar wie God kent, wie Zijn genade in Christus aan het licht zag komen, die weet, dat God zich niet vergist En als het noodig is. laat hij zijn akker omploegen. En al is het door den bangen strijd heen. hij zal leeren Juichen en zingen. Want de vrucht komt.

Sluiten