Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is moeilijk een woord van troost te spreken voor wie de droefheid van een groot gemis dragen. Toch wil ik het probeeren door op twee dingen te wijzen. Gi] hebt een groot gemis in uw leven? — Bedenk dan dat uw gemis zoo groot is. omdat gij eerst zooveel ontvangen hadt. Misschien hebt ge Jaren lang van het bezit genoten. Als gé dan nu terneergeslagen zijt om het gemis, dan is dat wel echt menschelijk en begrijpelijk. Maar toch moogt ge niet vergeten dat de grootte van het gemis bepaald is door de grootte van het vroegere bezit. Zoo moet ge uw droefheid drinken uit den beker der dankbaarheid. Wonderlijk genoeg krijgt uw droefheid een anderen smaak. Straks proeft ge de dankbaarheid het sterkst!

Gij hebt een groote leegte in uw leven? — Maar alle leegte is als een heimwee naar wat waarlijk de ziel vullen kan. Als Jezus zegt: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop — dan komt het er op aan het hart voor Hem te openen. Waar Hij binnenkomt, daar wordt het heimwee gestild. En als ons gemis bewerkt, dat wij den Heiland vinden, dan zijn wij op den weg, die ons voert tot het allerwonderlijkste: dat wij God danken zelfs voor het gemis.

Sluiten