Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ET IS TIJD

Hosea 10 i 12

Den geheelen dag kunnen wij er aan herinnerd worden, dat het tijd is voor dit of dat. Het is tijd om op te staan; tijd om te eten; tijd om met iets te beginnen of met iets op te houden. Zoo gaat het maar door, den geheelen dag, dag in dag uit. Met het slaan van de klok worden we herinnerd aan de vele verschillende dingen, waarvoor het dan juist weer tijd is. En nu heb ik hierboven een woord van den profeet Hosea geplaatst, waarin hij zegt: Het is tijd den Heere te zoeken.

In de dagen van Hosea was het daarvoor tijd en in onze dagen waarlijk niet minder! Met het zoeken van God staat het zóó, dat we daaraan niet eerst met het slaan van de klok herinnerd hoeven te worden. Altijd is het daarvoor tijd. Hedenl Nu! Waarom? — Omdat ons zoeken nooit anders kan zijn dan het antwoord op Gods zoeken. En God, Wiens genade eeuwig is, zoekt ons altijd. Ook heden. Ook nu.

En daarom zeggen wij met Hosea: Het is tijd den Heere te zoeken.

Mensch, verhef uw hart tot God! Vlucht tot Hem uit angst en nood; werp van u de ijdelheid breek met d'ongerechtigheid: het is nu tijd.

Sluiten