Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%DER

Iemand, die zelf vader Is, durft haast niet te spreken over de heerlijkheid van 't vaderschap. Maar toch wU ik zeggen, dat, wie een goeden vader heeft, daarin een grooten schat ontving.

Als 't kleine kind de hand van zijn vader maar voelt, dan is het zelfs in het donker niet bang. Vader is er immers en die weet den weg en die brengt zijn kind wel thuis.

En als 't groote kind nog kind is tegenover zijn vader, dan weet hij tot wien hij mag spreken over de moeilijkheden en zelfs over de verkeerdheden van zijn leven. Misschien heeft vader een goeden raad,- in elk geval heeft hij een open oor en een meelevend hart. En als nu God onze Vader isl

Misschien is het donker in ons leven — maar de Vaderhand is er; zullen we ons daardoor niet rustig laten leiden?

Zeker zijn er moeilijkheden en zonden — maar het Vaderhart is er, zullen we dan maar niet open ons uitspreken voor Hem, om te ervaren, dat we zóó komen in het licht van Zijn vaderlijk erbarmen?

Sluiten