Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bewijs gegeven door de groote opkomst op de Evangelisatie avonden, welke de Arnh. Herv. Schippersraad regelmatig hoüdt dat die uitgebreide arbeid gewaardeerd wordt en dat Gods zegen daarop rust.

DAGELIJKSCH BESTUUR VAN DEN AKNHEMSCHEN HERV. SCHIPPERSRAAD.

E. v. Teyens (godsd. onderw.) Voorzitter,

Hoornestraat 30 (Molenbeke). J. Hoogeveen „ „ 2e Voorzitter,

Cattepoelscheweg 216 (Alteveer). M. v. Nieuwenhuyzen, Secretaris, tevens ouderling voor de schippers

Pont anus laan 51. H. Punt, Penningmeester, Sint Peterlaan 63.

Postgiro 331800.

Gem. Stort, dienst 1636.

KERKEN der Ned. Herv. Gemeente van Arnhem. (Voor de aanvangsuren der diensten: zie het Arnh. Predikbeurtenblad, dat eiken Zaterdag gratis door de bezoekers aan boord bezorgd wordt). Groote Kerk: Markt. (H. Doop: eerste Zondag \ van elke maand). 1 Klarendalsche Kapel: Klarendalscheweg 101 ( Bediening van den (H Doop: tweede Zondag v. elke maand) > H. Doop in de

h?l rWkert: Mb?ag Velp' Wflk Paasch- ( morgendiensten, berg (H. Doop: laatste Zondag v elke \ maand). I

Koepelkerk: Jansplein tegenover Postkantoor

Aangifte voor den Doop bi) den koster der Groote Kerk: Turfstr 17 Do%XdlenüigdeS Dmsdags v°°*rfsaande aan den Zondag der"

H. AVONDMAAL: Zie het Predikbeurtenblad.

PREDIKANTEN: Ds A. Drost Azn.; Ds. H. O. Roscam Abbing; Ds. E J H van Leeuwen; Dr. H. J. Hak; Ds. A. Keers (prei directv h Diaeo" nessenhuis); Ds. J. Loos; Ds. Joh. Gerritsen Jr!

GODSDIENSTONDERWIJZERS: (Voor de schippers): E. v. Teyens en J. Hoogeveen.

CATECHISATIES : door den heer E. v. Teyens in de Groote Kerk op Maandag jongens beneden 16 jaar: 7 uur. jongens boven 16 jaar: 7.45 uur.

Sluiten