Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Woensdag

meisjes beneden 16 jaar: 7 uur. meisjes boven 16 jaar: 7.45 uur.

Door den heer J. Hoogeveen in de Oranjeschool (Slootstraat 44) op Maandag meisjes beneden 16 jaar: 6.30 uur. jongens beneden 16 jaar: 7.15 uur. jongens boven 16 jaar: 8 uur.

in de Groote Kerk op Dinsdag

meisjes boven 16 jaar: 7 uur.

in het Wijkgebouw Alexanderatraat 21 op Woensdag meisjes beneden 16 jaar: 7.45 uur. meisjes boven 16 jaar: 8.30 uur.

ZONDAGSSCHOOL,: (dicht bij den Rijn) in het gebouw van de School m. d. Bijbel, Roermondsplein 32 van 12.15-1.15 uur. Hoofd: Me]. M. Reyers.

ONDERWIJS:

Aan de School met den Bijbel, Roermondsplein 32._H«>*d:.d? neer J L Back is een schippersklas verbonden met derden leertfld. Personeel: de heer J. Wormgoor en Mej. Remmers.

ZIEKENVERPLEGING: Diaconessenhuis, Lawick v. Pabststr. 72. Zitting der Wijkzusters: Wijkhuis Alexanderstr. 21: 1.15—2 uur. Wijkhuis Steenstraat 32: 8—9 uur. Geb. v. Chr. Bel., Weverstraat: 12—1 uur.

JEUGDWERK:

Jeugddiensten om de 14 dagen in de Koepelkerk en Samenkomsten:

Geb. v. Chr. Bel., Weverstraat: 10 uur.

Wijkgebouw Pnlël Rozend.straat 240: 10.30 uur. Chr Ver voor Jonge Mannen: Vereenigingsgebouw: Dnekomngen-

dw.straat 34, iedere Zaterdagavond vergadering. Schippersjongens

boven 16 jaar ztfn hartelijk welkom. Jongensclub, Wijkgebouw Alexanderstraat 21. Dinsdagavond 7 uur: jongens van 13—16 jaar.

Plannen voor de oprichting van een schippersjeugdknng zijn m voorbereiding.

Voor alle nadere inlichtingen wende men zich tot den heer M. van Nieuwenhuyzen, Pontanuslaan 51, Arnhem.

Sluiten