Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied aan een andere kerkgroep werd overgelaten, daar heeft de Ned. Herv. Kerk zichzelf geschaad. Gelukkig werd dit ingezien. En vanaf 1939 kwam het werk onder de schippers te Ruhrort weer in het centrum te staan.

Vanaf die tgd krijgen we dan het volgende beeld: Kerkbezoek van 1930—1938 per Zondag 100—150 personen. Men bedenke hierbij dat iedere Zondag weer andere schippersgezichten te zien zgn. In 1938 werden de catechisaties bezocht door 125 jongelui (Heid. Cat.) en ruim 50 kinderen (bjjb. gesch.) Zondagsschool 120 kinderen. Vereniging van Jong Hervormden 200.

„Door Vertrouwen".

Een Herv. vrouwen- en meisjesvereniging telt een 200-tal schippersvrouwen en meisjes als leden. Van 1930—1938 was er een 54-tal dat geloofsbelijdenis aflegde, en werden 94 kinderen gedoopt.

Wanneer wij dit werk nu ook even zien vanuit financieel oogpunt, dan valt te vermelden, dat van 1930—1938 door de schippersbevolking te Ruhrort aan collecten, giften enz., zonder veel moeite een bedrag van 24000.00 Mk is opgebracht. Is het dan, met het oog op dit alles, teveel gezegd, dat onze kerk een

Sluiten