Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schadepost had te boeken, toen dit terrein zoo goed als braak lag?

Bedenken wij tenslotte nog dat dit alles in crisistijd is opgebouwd en bijgedragen, dan geloven wij hiermede een bijdrage geleverd te hebben, waaruit blijkt, van hoe grote betekenis, voor de Nederlandse Hervormde Kerk, het werk onder de schippers is.

H. SANDERS.

RUHRORT:

Godsd.oef. 's Zondags 10 en 5 uur i. h. Alte Schil ferheim, Schiffer-

heimstraat 4. Na den dienst Zondagsschool.

's Maandags catechisatie 6—7 kleineren

(Bijb. gesch.) 's Maandags catechisatie 7—8 groteren

(Heid. Cat.)

's Woensdags 3—5 vrouwen- en meisjesvereniging, 's Woensdags 3—5 Vrouwen- en meisjesvereniging 's Woensdags 7.30 Vereniging van

Jong Hervormden.

Adres voor de Schippers: H. Sanders Dbg. Meiderich, Paul Baumerstr. 71, Telefoon 42969.

Adres voor de Schippers:

Schoolschip „Prins Bernhard", Hoofd der school de Heer Lutke Schipholt, Krusestr. 34, Ruhrort.

DUISBURG:

Godsd.oef. 's Zondags 10 uur i. d. Gemeindesaal naast de Marienkirche, Marientor.

Adres K. Roos, Hansastraat 22, telefoon 31857.

In het Evgl. Gemeindehaus

Dr. Hammacherstraat

Sluiten