Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grevenbicht

De kerk in Grevenbicht ligt dicht bij de haven. Voor catechisaties kan men zich wenden tot Ds. G. Samplonius, die in de pastorie naast de kerk woont.

Godsdienstonderwijs wordt ook gegeven in de school van het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart: de Oranje-Nassauschool.

Groningen

Groningen is schipperscentrum bij uitnemendheid, omdat Groningen (provincie) de bakermat is van 't binnen- en buitenvarend volk. Als overal is al sinds

jaren de Groninger binnenvaart in moeilijkheden; zakelijk en stoffelijk. Een drie a vierhonderd schippers vinden gedurende meerdere maanden van het jaar geen vracht meer en liggen als behoeftige water-gemeente in de wateren buiten de binnenstad. Een ellendig bestaan voor zeer velen. Deze stoffelijke misère slaat terug op het geestelijk leven. Er is toenemende vervreemding van God en gemeente. Hierbij komt nog, dat ongodsdienstige stroomingen als het communisme e.a. gestadig brokkelen aan wat nog aan geestelijke waarden bij onze schippers aanwezig is.

Onze afdeeling staat met zeer beperkte middelen voor eene moeilijke taak. In 1936 poogde zij, buiten de gewone kerkdiensten om, evangelisatiediensten te houden voor de schippers in „Rehoboth", welke echter slechts matig werden bezocht. In datzelfde jaar werden knapen- en meisjes vereeni-

Martinitoren, voor alle schippers een baken op 't land. (Cliché welw. afgestaan door den heer Riemersma te Groningen).

Sluiten