Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eendrachtska.de met basculebrug en sluis.

ontbraken echter vele gegevens en zou ik den schippers gaarne m overweging willen geven, bij hun verblijf te Groningen, zich persoonlijk aan dit bureau (Öosterweg 83) te vervoegen De

Westerhaven te Groningen, de derde handelsstad van Nederland.

(Cliché's welw. afgestaan door den heer Riemersma.)

gegevens, hier verzameld, worden doorgezonden naar het bureau van den Herv. Schippersraad. En zoo willen wij gezamenlijk den arbeid voortzetten.

Moge de Heere onze God ons dien arbeid doen gelukken Gron. Jan. 19S9. g j. ZANDT1!

Hansweert

Inlichtingen kunnen de schippers steeds krijgen bij Ds. H. J. Plaggemars, die in de pastorie naast de kerk woont. Bn diens afwezigheid kan men zich wenden tot den heer J. C. Westrate Kanaalstraat 273.

Godsdienstoefeningen worden gehouden om 9.30 uur en 14 30 uur of 18.30 uur.

Sluiten