Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ned. Herv. Kerk te Roermond, BUnderbroedersingel.

Roermond

De oprichting der schippersbeurzen in verschillende plaatsen van ons land was voor Roermond het begin van 'n kennismaking op grote schaal met het schippersvolk. In de zomer van 1938 b.v. bedroeg het aantal schepen, gelegen „boven de brug", „beneden de brug" en „in de haven" ongeveer 300. Neemt men dan 'n gemiddelde wachttijd aan van 4 of 5 weken — wat dus zeggen wil, dat in die pl.m. 5 weken de vloot „vernieuwd" is — dan begrijpt ieder dat Roermond er eenvoudig op het water 'n „stadswijk" bij gekregen heeft. Een aanzienlijk deel van deze schippers behoort tot de Ned. Herv. Kerk. November 1935 maakte Ds. Hoogendijk, predikant te Roermond, dan ook een aanvang met de kerkelike verzorging van deze nieuwe, drijvende stadswijk; deze bestaat thans zowel uit scheepsbezoek, als ook uit het organiseren van geregelde schippersavonden voor de jeugd en voor de volwassenen; welke schippersavonden echter in de tijd dat er slechts weinige schepen te Roermond overblijven — b.v. in het bietenseizoen — tijdelik gestaakt moeten worden. Verder is er Vrijdagavond gelegenheid voor catechisatie en wordt er vanzelfsprekend voor gezorgd dat de schippersmensen in de kerk een goede plaats vinden. Vermelding verdient ook, dat vele schipperskinderen de Zondagsschool bezoeken en dat jaarliks 'n schipperskerstavond gevierd wordt. Tot slot volge 'n lijstje met gegevens:

INLICHTINGEN Irij Ds. H. Ch. J. Hoogendijk, Roersingel 4. KERK: 10 uur, Minderbr.singel.

Sluiten