Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze heeft twee zoons en een van die twee gaat studeren in de theologie. En nu is in eens dat huis, waar ook een oude moeder rustig leeft, het middelpunt van Gods werken.

Uit Indië komen brieven en van de universiteit komt de zoon, en beide vertellen en verhalen van het geloof, dat zij leren en beide getuigen ze van lezus Christus. Die zielen, die daar eerst zo rustig voortdreven op de kalme levenszee, want ze waren leeg, zonder inhoud en kónden daarom zo gemoedelijk voortdobberen, die zielen worden beroerd en onrustig.

Ze worden gevuld met getuigenissen, ze worden zwaarder en dreigen soms te zinken. Maar geen nood! God is daar en Hij ziet het alles en zal Zijn reddende hand uitsteken, wanneer dit nodig is, mits de anderen, zij die geloven, slechts biddend blijven meewaken. Ze moeten niet gaan denken, dat God nu alles Zelf wel zal doen, maar actief meehelpen, actief in hun getuigenis, actief in hun gebed.

Ziet, zo brengt de Here, onze God en Vader Zijn Woord, dat Hij eeuwen geleden liet opschrijven door den psalmdichter, ook heden nog steeds in toepassing. Zo deed Hij het bij de mensen, waarover verteld werd, zo wil Hij het ook zo graag doen bij u, als ge slechts luisteren wilt met uw gehele ziel naar wat Hij ook u te vertellen heeft.

Komt, hoort toe, o gij allen, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.

Ps. 66 : 16.

Sluiten