Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ken uzelve.

„Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik".

Dit zijn wel de woorden uit onze Bijbel, die helaas iederen dag bewaarheid worden, waar we eiken dag de treurige vervulling van zien.

Als we des avonds na afloop van onze dagtaak even rustig zitten en de afgelopen dag de revue laten passeren, dan komen ze als dreigende spookgestalten op ons af, de gedachten aan dlles wat we wilden doen en niet deden en aan alles wat we niet gewild hebben, maar toch hebben gedaan. Het is niet moeilijk voorbeelden aan te halen, noch voor mij, noch voor u.

's Morgens opgestaan denken we: „O, ja vandaag moeten we even naar het ziekenhuis, daar ligt A of B. Hij is zo alleen en er komt bijna nooit iemand om hem eens op te beuren en

Sluiten