Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het 20 juist in m'n brein ontstane idee toe en het lukte volkomen!

Wat ben je dan blij en achteraf dénk je: „Hoe is het toch mogelijk, dat ik daar zo ovér in de put heb gezeten".

Aan dergelijke voorvalletjes dacht ik, toen ik las: „En God zeide: „Daar zij licht, en daar werd licht".

God openbaarde bij de schepping Zijn goddelijke kracht, dat is de betekenis van het zinnetje: „En God zeide". En op het moment dat God die kracht aanwendde, toen was het meteen gebeurd; het was licht geworden op de stikduistere aarde.

Zo is het ook nu nog; God ziet, God weet, en God kan alles. Het was God, die tussen die donkere dreigende wolken de zonnestralen wierp en alles vrolijk maakte en weer tot leven riep. Het was God, die mij de goede gedachte ingaf, waardoor ik een uitweg vond uit de impasse van mijn werk. Zo blijven Gods woorden, opgetekend in den bijbel door alle eeuwen heen van kracht, in den beginne in de letterlijke betekenis, maar nu nog steeds, doch toegepast op ons eigen dagelijkse leven.

Als we die woorden zo lezen, dan zijn ze een bron van troost voor iedereen, in welke moeilijke situatie hij zich ook bevinden mocht, indien men er slechts naar luisteren wil met de volle overgave van zijn ziel, d.w.z. indien men zich geheel geeft aan God en bekent: „Zelf kan ik het niet o Heer, maar Gij zijt het, die het licht kan maken, in de natuur, in mijn dagelijkse plicht, maar ook vooral in mijn hart!"

Als we dat doen, dan zullen we in elke 'moeilijke situatie steeds weer die stem horen klinken: „Er zij licht" en dan zal het licht er meteen zijn.

Dan gaan we met gerustheid voorwaarts, dan vrezen we geen ouderdom en geen dood meer, want tot onze grote troost zal, als ons einde nadert, ons vanuit de hemel de machtige klare stem toeruisen: „Daar zij Licht" en door de duisternis van het graf heen zullen wé het ochtendlicht ontwaren van de eeuwigheid. Nog voor ons aardse licht is uitgeblust zien we de morgenzon opkomen van Gods heerlijk Koninkrijk.

Loont het niet duizendvoudig de moeite om in den Bijbel te lezen? En God zeide: Daar zij Ucht! en

daar werd licht. (Genesis 1:3).

Sluiten