Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zult zo al geen antwoord krijgen op wat u onbegrijpelijk scheen en wreed, of onrechtvaardig, toch zeker vrede in uw verdriet vinden en met uw volle hart kunnen zeggen: „Heere het is goed, zoals Gij hebt beslist. Uw wil geschiede en niet de mijne". Dan zal aHe twijfel en ongeloof wegvallen en volkomen rust zal in uw hart nederdalen.

„Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben". Johannes 20:29.

Sluiten