Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Se Jaargang 1936. 7e Jaargang 1938.

J. H. Hendriks:

1. Ds. Th. Kuipers: Het mystelle der £

De stem in de storm ƒ 0.25 Deel I *) Geuwen.

2. Ds. P. v. d. Spek: 3. Ds. Th. Kuipers:'""" " Spiritisme en Christen- Moedertje .... 0 10

3-4. Ds. A. Pos: Komt allen tot M

Het volgen van Jezus „ 0.40 c «. n. »i.

5. M. A. M. Rene^din* & £A£*5, 0 20

De zonderlinge Kerstreis R n„ P . - "

van Arie den Schotter „ 0.30 nf" f T IO0? ™ c 11:5 i u w . De Plaats van Jezus Christus

Sek ^ npn - het Roomsch KatholicisSK ; °-20 me 0.30

6e Jaargang 1937. 7 ?s' Th" K^>ma:

Jezus zegt n 0.40

1-2. Ds. Th. Kuipers: 8e Jaargang 1939.

Huisccdecbisatie deel II*) No. 1. Johanna G. Höichner: Uit het levenvan onzen Babyverzorging 2e

Heere Jezus Christus 0.75 druk . o 40

3. Dr. J. H. Bavinck: na 2 jj. q

^aulus > °-35 Leven tusschen won-

4. R. Brinkman: deren 0 25

Van Indische Planten No. 3 - 4. Ds. Th. Kuipers:"

enBbemen*) 0.35 De Groote Blijdschap *)

Kuipers: Huiscatechisatie deel III De Brieven van Petrus*) „ 0.35 prijs 0.50

*) Van deze boekjes is tevens een goedkoope uiigave verschenenl Per abonnement 1.25 gld. per jaar. Bij afname van grote aantallen speciale prijzenl Abonneert U of bestel boekjes naar keuze bij de:

Administratie Christelijke Periodieken Toegoe 52 — Djokja.

Voor Holland: G. M. A. Laernoes, H. Tollensstraat 4, Utrecht. (Giro 289929).

Sluiten