Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dig Uw gunstig antwoord mogen ontvangen voor Vrijdagavond 24 Februari *), welke dag als datum is gekozen?

Hoogachtend, gaarne Uw zeer dienstwillige

C. W. COOLSMA.

Op 24 Januari werd de hierboven gevraagde toestemming door de Kerkvoogdij verleend.

HET EERSTE BERICHT IN DE PERS.

Psalm-zing-avond.

Komenden Donderdagavond, 23 Febr., 's avonds om kwart over acht komt er nog eens zoo'n Psalm-zingavond, ongeveer zooals we een paar keer hadden op Zaterdag, maar dit keer hopen de leden van de R. K. Vereeniging „Geloof en Wetenschap" met ons in te stemmen. Men weet, dat „de bundel van Hasper" (zooals ik dien nu maar kortweg noemen zal) ook Roomsche goedkeuring verwierf. Medewerking verleenen hierbij de Directeur van ons Jeugddienstkoor: de organist, de Heer J. B. van Meurs en het Koor zelf, onder leiding van Mej. AU Smit, terwijl als solist optreedt de Heer J. G. Vos.

Verder hopen eenige zangers onder leiding van den Heer Jony Ponten enkele „Liturgische Gezangen" ten gehoore te brengen.

De toegang tot de kerk (ingang Schoolholmzijde) is vrij. Alleen is ieder bezoeker verplicht een .psalter" a 10 cents bij het binnenkomen zich aan te schaffen. Wij reserveeren dien avond natuurlijk een groot aantal plaatsen.

C. W. COOLSMA. (Gron. Kerkblad van 18 Febr. 1939)

*) Deze datum werd later met toestemming der Kerkvoogdij gewijzigd in Donderdag 23 Februari.

Sluiten