Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII

Uit het „Algemeen Handelsblad":

Wij kunnen telkens en telkens lezen van protestantsche samenkomsten over, d.w.z. tegen 't Katholicisme; men leest ook vaak van Roomsch-Katholieke samenkomsten voor Protestanten; maar wat nu te Groningen staat te gebeuren, is zeker wel een novum en unicum: daar hopen a.s. Donderdagavond in de kerk heel broederlijk en zusterlijk samen te komen Protestanten en Katholieken, om onder leiding van ds. C. W. Coolsma, Herv. Pred. te Groningen, te zingen uit den „bundel van Hasper" (die, naar men zal weten, ook instemming van rJs. zijde gevonden heeft), met medewerking van het Hervormd Jeugddienstkoor en met den heer J. G. Vos als solist.

De vereeniging „Geloof en Wetenschap", die kort geleden ook een prachtige Vondelherdenkingsavond in den Schouwburg heeft gehouden, heeft met genoemden predikant het initiatief voor deze samenkomst genomen en de heele geestelijkheid staat hierachter, wat wel treffend hierin uitkomt, dat ook eenige zangers een paar Gregoriaansche lofzangen zullen zingen, onder leiding van den heer Jony Ponten, waarbU een pastoor een korte explicatie zal geven. Alle aanwezigen moeten zich bij den ingang een uittreksel uit den nieuwen Psalter aanschaffen; ook de tekst van Latijnsche liederen, met Nederlandsche vertaling, zal hun hierbij worden uitgereikt.

Men zal, nu vooral in den laatsten tijd zoo op samenwerking wordt aangedrongen, zich in breeden kring over deze gebeurtenis verblijden. Maar het behoeft evenmin te verbazen, dat er al tegenstanders zijn. Zoo deelen in het „Gron. Kerkblad" van deze week drie collega's van ds. Coolsma medé, dat zij nu in de lokalen bij die kerk met kunnen catechiseeren

Sluiten