Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien avond, omdat de kerk is afgestaan „voor een zangdienst, waarvan de opzet hen bovendien bedroeft."

Maar veel krasser is wat ds. J. E. Uitman, een predikant van Kohlburggiaansche richting, in hetzelfde blad onder het hoofd „Samen zingen" mededeelt.

Men ziet: het protest der protestanten is er al, maar deze unieke samenkomst gaat inmiddels door.

XIV

Uit „Het Schotje" van de Genestet

Dat Schotje, dat de bank verdeelt

Potsierlijk in twee hokken

Zou 't eene voor de schapen zijn,

En 't ander voor de bokken? '

• O Schotjen, aaklig overschot Van langgestorven veeten, Van broedertwist, van broederhart, Vervolging van 't geweten!

Gerechte hemel! ziet gij 't aan?

Daar sluit men z' op een plokje Als halve ketters bij elkaer,

Apart in 't kleine hokje!

Toch heeft onz' eeuw zoo menig muur

Als Jericho zien vallen, Zoo menig breeden dam geslecht

En ontoegangbre wallen!

Zoo menig hooge toren viel

Als Babyion in gruizelen, Ik zag de wijzen overbluft,

En starre hoofden duizelen!

Sluiten