Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in mijn omgeving in de kerk hoorde ik veel stemmen van tevredenheid.

Ik kan met nalaten U dit even schriftelijk te bevestigen.

Met de meeste hoogachting,

rv

Aan de predikanten Uitman, Luteijn en Vermeiden schreef een gemeentelid (onderwijzer) o.m.:

Weleerw. Heer,

De Protestantsch-Katholieke zangavond in de Der Aakerk is voorbij, en we mogen wel zeggen, dat het een succes is geworden.

Een succes, ondanks het feit, dat de voorgangers der Herv. Gemeente op één na afwezig waren; droevig bewijs, hoe weinig zij verstaan noch van den werkelijken nood van dezen tijd, noch van het Koninklijke woord, dat in dezen nood althans eenige verlichting wilde brengen.

Ik vlei mij met met de hoop, U tot andere gedachten te brengen; integendeel: zoolang er van een onzer Hervormde kerken nog twee steenen op elkaar staan, zullen allerlei voorgangers en volgelingen ongetwijfeld volharden in hun zelfingenomen intellectualistisch systeem, dat zij „geloof" noemen.

De Commissaris der Koningin was aanwezig en vervulde als burgerlijke ambtsdrager de plicht, die zijn kerkelijke collega's misschien eens zullen verstaan, als de nood nog wat grooter is geworden.

Zoodat deze avond in alle opzichten leerrijk is geworden.

Hoogachtend,

Sluiten