Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VLUCHTELINGEN en BALLINGEN

Als wy aende rivieren oostwaert saten, Zijnde ghedachtich, hoe gants is verlaten, Uwes, o Zion, huys int Nederlant, Daer hebben wy moeten met groote schant Onse lofsangh en onse psalmen hanghen Aenden pynappelboom, met groot er pranghen, Daer hebben sy, die souden ons vereeren, Ons broeders zyn, in leven ende leeren, Spotlijck met ons ghehandelt, soomen siet, Haer steden mochten wy bewoonèn niet; Haer straeten sonder ghekijff niet betreden, Omdat' wy niet en volghden hare zeden. Als sacrament-schenders sy ons verdreven, Als beeldestormers, ende, daer beneven, Als die Godt beroofden sijn eere groot, Omdat wy hem in hout, ofte in broot, Niet conden vinden, maer liever ghelooven, Dat Christus sit ter rechterbant, hierboven.

Ons herte smelt, als wyzijn, Heer, ghedachtich

Hoe wy vercondichden uwe woort crachtich

Int Nederlant, ter werelt openbaer;

Hoe dat wy, met veel volcks, ginghen aldaer

Offren de kalver onser lippen reyne,

In Christo, onsen Verlosser alleyne.

Wilt o Heer God! die Spanjaerden gedincken,

Die onse lichamen ginghen verdrincken,

Als sy die religie verdreven fel;

Ghedenct des bloetraets, die daer riep seer snel,

Hanget, worcht, en doot, roeyet wt totten gronde,

Dat sy niet weder comen t' allen stonde

10

DOOK

Dr. A. W. BRONSVELD.

Sluiten