Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in also corte tien-, (1)

Want sy leven in blame tot Gods Rijck onbequame, Sy verliesen haer name, lijden sal haer geschien.

Hoe dorst ghijt pont aenveerden ? Van God waert ghy begaeft, Ghy hebbet inder eerden met grooten angst begraeft.

Maer als die Heere sal ^vragen u van zijn pont ghewagen, hoe sult ghy hem behaghen als ghy sult zyn versaecht.

Wie syn leven wil vinden in deser werelt wreet, die salt als den ontsinden verliesen, 't wert hem leet.

Wiet om twoort Gods gepresen verliest sal salich wesen, Sijn lijden wert genesen , Gods Rijck is hem bereet.

Dus laet ons tallen tijden waken, bidden ' inden Gheest, En Christus woort belijden voor de menschen onbevreest: So sullen wy namaels leven, met Christo hooch verheven, een croon sal hy ons gheven in zijns hemels foreest. (2).

(1) Tijden (2) Lustoord.

Sluiten