Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze bladen verschijnen onder medewerking van de HH.: Prof. W. G. Brill, Prof. J. I. Doedes, Prof. J. J. van Oosterzee, te Utrecht; Dr. G. D. J. Schotel, teLeijden; Ds. J. J. van Toorenenbergen, te Rotterdam; Dr. L. E. Beunen', te 's Gravenhage; Ds. A. van Toorenenbergen, te Groningen; Dr. A. Kuijper , te Amsterdam; Dr. R. Bennink Janssonius , te 's Gravenhage; Ds. M. Cohen Stuart, te Rotterdam; H. J. van Lummel, te Utrecht; Dr. A. W. Bronsveld, te Haarlem; Ds. H. Q. Janssen, te St. Anna ter Muiden; J. P. Schaberg, te 's Qravenhage.

De jaargang 1870 zal o. a. bevatten:

1. Ds. H. Q. Janssen, "Vlaanderen in 1570.

2. Dr. R. Bennink Janssonius , Martelaars te 's Hage.

3. H. J. van Lummel, Het jaar 1570 voor Utrecht.

4. Ds. A. van Toorenenbergen, Alva's amnesti.

5. J. P. Schaberg, Overstroomiug op Allerheiligen.

6. Dr. L. R. Beunen, De dood van Montigny.

7. Dr. G. D. J. Schotel, De Psalmen.

8 en 9. Dr. A. Kuijper, De Hollandsche Gemeente te Londen in 1570/1.

10. Dr. A. W. Pjronsveld, Vluchtelingen en Ballingen.

VOORWAARDEN VAN INTEBKENING.

Men verbindt zich voor een compleete jaargang van hoogstens twaalf nommers.

Ze zullen, op best papier gedrukt, verschijnen in nommers van een vel, groot octavo, compresse druk, in omslag, tegen den prijs van 20 Cents, bij inteekening.

Algemeene omslag, titel en inhoud wordt den Inteekenaren gratis afgeleverd.

Afzonderlijke nommers buiten inteekening 30 Cents.

Yan den eersten Jaargang, bevattende negen nommers, zijn bij spoedige bestelling nog eenige Ex. verkrijgbaar tegen ./2.10, webonder. in linnen prachtband ƒ2.75. (

Geflrnlrt l>\j O. ,T. Thieme, te Arnhem.

Sluiten