Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het drukkersmerk: de leeuw van den geslachte Iuda, blijkt dat de bekende Jan Canin den druk heeft bezorgd. Het formaat is kl. 80. De bladzijden zijn niet genommerd, de vellen gaan van A tot en met M. De voorrede is met een* gemerkt, en denkelijk het laatst afgedrukt. — Het 2e stuk heeft korter titel:

De tweede Dialogus. Der Francoysen en haerder nagebueren Morghenwecker. Gemaeckt door Eusebium

Philadelphum. Overghesedt door Jan Fruytiers

Ghedruckt . . . MDLXXV.

Ongetwijfeld heeft Fruytiers niet den Latijnschen maar den Franschen tekst vertaald: hij was gewoon uit die taal over te zetten, en zijn titel beantwoordt ook alleen aan de Fransche uitgaaf:

Le Reveille-matin des Francojs et de leurs voisins. Composé par Eusèbe Philadelphe Cosmopolite en forme de dialogues. k Edimbourg 1574. in-80.

Zoo althans wordt de titel opgegeven in het artikel Barnaud van La France protestante. — Van de Latijnsche uitgaaf bezit de Bibliotheca Thysiana een exemplaar :

Dialogi ab Eusebio Philadelpho Cosmopolite in Galloram et caeterarum nationum gratiam compositi, quorum primus ab ipso auctöre recognitus et auctus: alter vero in lucem nunc primus editus fuit. Edimburgi ex typographia Iacobi Iamaei. 1574.

Waarschijnlijk gaan aan deze volledige uitgaven afzonderlijke vooraf, die slechts de eerste zamenspraak bevatten. Zij zijn mij echter niet onder de oogen gekomen en ik heb ze ook niet vermeld gevonden. Het zou kunnen zijn dat Fruytiers naar een dier vroegere de

Sluiten