Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertaling van den eersten dialoog voltooid had, en eerst later uit de volledige uitgaaf den tweeden dialoog had leeren kennen.

Van meer belang is de vraag naar den auteur, die zich achter den pseudonym van. Eusebius Philadelphus verschuilt. Allerlei namen zijn genoemd, Hotman, Barnaud, meer andere. Lang heeft men Beza voor den schrijver gehouden. Tegenwoordig denkt men eerder aan Donellus, die tot ons land en de Leidsche Hoogeschool in nauwe betrekking staat. Zie hier wat de France Protestante dienaangaande zegt:

D'après le témoignage le plus ancien, celui du célèbre Cujas dans sa Praescriptio pro I. Montlucio. adversus libellum Zach. Furnesteri (pseudonyme de Hugues Doneau) on doit 1'attribuer a ce savant jurisconsulte. On sait qu'a 1'époque des massacres de la S. Barthélemi ,• Doneau qui professait ainsi que Cujas a 1'université de Bourges, ne fut sauvé de la fureur des assassins que par le devouement de quelques étudiants allemands, ses élèves. II se réfugia en Suisse, d'oü il passa en Allemagne et ne rentra plus dans sa patrie. Les circonstances de sa vie ne tendent pas, du moins, a contredire 1'assertion de son illustre confrère.

Ik durf geen eigen oordeel vormen: het ontbreekt daartoe in onze bibliotheken aan de onmisbare boeken. Genoeg voor ons te weten dat het door Fruytiers in onze taal overgebrachte geschrift afkomstig schijnt van een man van beteekenis, en in der tij d groote beweging heeft gewekt en nog altijd verdient gelezen te worden om de velerlei bijzonderheden die het bevat betreffende den Bartholomaeusnacht en de gebeurtenissen die daarmee samenhangen, en inzonderheid om den geest des tijds die er zich vrijmoedig en krachtig in uitspreekt.

Sluiten