Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i») Dr R. R. Kuczynski: „Facts about world population", in: „The Listener", 24 March 1937, blzz. 538—539; nader: blz. 538.

Vgl.: van denz.: „The balance of births and deaths", in: „Geography", March 1937, blzz. 22—28; nader: blz. 23.

14) Centraal Bureau voor de Statistiek: „De vruchtbaarheid van het Nederlandsche volk", Mededeeling No. 2, Jan. 1937.

15) Centraal Bureau voor de Statistiek: „Bevolkingsstatistiek", Mededeeling No. 5, Sept. 1937.

1S) T. van den Brink: „Het bevolkingsvraagstuk in Nederland", in: ^Economisch-Statistische berichten", 10 Febr. 1937, blzz. 101—102.

17) Vgl.: Mr Dr J. H. van Zanten: „Geboorte", in: „Statistische mededeelingen van het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam", No. 103: „De bevolking van Amsterdam", Amsterdam 1936, blz. 64.

1S) Ontleend aan een artikel over het probleem der toekomstige bevolkingsgrootte van Nederland in de N. Rott. C. van 18 Maart 1937, Avondblad C, van Dr J. Sanders.

19) Centraal Bureau voor de Statistiek: „Het probleem van de toekomstige bevolkingsgrootte van Nederland", Mededeeling No. 3, Maart 1937.

20) A. Hijmans: a.w., blzz. 546—550.

21) Vgl.: „Het groote gezin en de belastingen", in: „Het A.R.K.A.Weekblad" enz., 22 Jan. 1938.

22) Rapport van de Landbouwcommissie, uitgebracht aan het Hoofdbestuur der Christelijk-Historische Unie 1937, den Haag 1937, blz. 39.

23) Prof. Dr Max von Gruber und Dr Ernst Rüdin: „Fortpflanzung, Vererbung, Rassenhygiëne", München 1911, blzz. 176—177.

24) Zie bij: Charles Maurras: „Enquête sur la monarchie", Versailles 1928, préface de 1909, blz. 13.

**) Verschenen in het reeds een paar malen genoemde „A.R.K.A.Weekblad" enz., tusschen 27 Nov. 1937 en 23 April 1938.

2e) In het laatste van deze 9 artikelen: „Het groote gezin en de belastingen: directe belastingen en indirecte heffingen gezamenlijk", in: „Het A.R.K.A.-Weekblad" enz., 23 April 1938, wordt op blz. 207 in zes punten aangegeven, waarom de druk der indirecte lasten op het groote gezin nog zwaarder moet zijn, dan berekend kon worden.

Op blz. 209 van ditzelfde nummer geeft de Schr. resumeerend een 16-tal conclusies, waarvan de lezing zeer is aan te bevelen,

w) Tevoren was een voorontwerp aanhangig gemaakt, waarover door den Hoogen Raad van Arbeid advies is uitgebracht.

28) M. Tulli Ciceronis „Cato major de senectute", Leipzig-Berlin 1917, blz. 28: „pugnandum tamquam contra morbum sic contra senectutem".

2°) Dr J. van der Spek: „De psychologie van den ouden dag", in: „Ons godsdienstonderwijs", Mei 1925, blzz. 91—117.

Sluiten