Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Redactie van „T ij d sein e n": Dr. F. C. DOMINICÜS, Ds. A. W. M. ODÉ, Mr. J. J. R. SCHMAL, Ir. M. B. SMITS U. Mr. G. E. VAN WALSÜM.

Adres der Redactie: van Pabstlaan 22, Voorburg (Z.H.)

In dezen tweeden jaargang van „Tijd' seinen" verschenen reeds eerder:

Dr. Ir. H. G. VAN BEÜSEKOM: „Overheid en Volkshuiavestincf'.

Mr. I. VAN DER WAAL: „Overheid en Huwelijk".

Drs. G. C. VAN NIFTRIK: „Staat en Kerk".

en zullen, wijzigingen voorbehouden, nog verschijnen:

Mr. Dr. J. VAN BRUGGEN: „Party en Volk". Prof. Dr. TH. L. HAITJEMA: „Een actueel

vraagstuk in verband met de Ned. Herv.

Kerk".

Mr. Dr. P. H. W. G. VAN DEN HELM: „Emigratie".

A. HIJMANS, Arts: „Bevolkingsvraagstukken". PH. LOGGERS: „Gemeente-politiek". Q. A. DE RIDDER: „Onze buitenlandsche politiek".

H. W. TILANUS: „Defensie". Dr. Ir. E. DE VRIES: „Welvaartszorgen en welvaartszorg in Indië".

VERSCHIJNT MAANDELIJKS (behalve in de zomermaanden) DECEMBER 1938

Sluiten