Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschermt en in het leven houdt, dat zij in staat is naar de boodschap van Jezus Christus te luisteren. Zoowel Jezus als de Apostelen erkennen ten volle den plicht van de overheid als van God afkomstig. Jezus erkent Pilatus en den Keizer, Paulus erkent Nero als zoodanig (Romeinen 13).

Wanneer de overheid er is ter wille van het recht, als „een schrik niet voor de goede daad, maar voor de slechte daad", dan is de overheid er ook ter wille van een zekere geeste» lijke vrijheid, die zij heeft té beschermen en te handhaven. Want het leven wordt niet alleen letsel aangedaan bij mate* rieele, maar ook bij geestelijke onderdrukking. Of anders en juister gezegd, het recht zelf veronderstelt een bepaalde mate van vrijheid. Immers bij alle rechtspraak en bij alle rechtshandhaving hoort uitdrukkelijk de plicht om aan te geven waar onrecht geschiedt, behoort de vrijheid van den onderdaan om de gebrokenheid van bepaalde rechts* verhoudingen vast te stellen, te beoordeelen of bepaalde wetten ten aanzien van het aanwezige onrecht wel voldoende Zijn, om aanmerking te maken wanneer het recht door de overheid niet goed wordt gehandhaafd. Men kan niet meer spreken van een overheid, die recht handhaaft, wanneer zij deze grondvrijheden van den onderdaan te niet doet. Immers dan is het recht geen recht meer, maar de zuivere willekeur van één mensch of een groep van menschen, die naar eigen goeddunken doet, wat zij noodig oordeelt. Ter* wille van het begrip overheid en het begrip recht behoort derhalve een bepaalde mate van vrijheid te worden toe» gestaan. Wanneer Paulus in den brief aan Timothëus zegt, dat de Christen moet bidden voor de overheid, dat zij haar taak goed volbrenge, sluit dit bidden in den plicht, die ook de Christen heeft ten opzichte van de rechtsvorming en de vrijheid, die met deze rechtsvorming verband houdt. De Christen staat niet „neutraal" tegenover de overheid, maar hij heeft krachtens Oud Testament en Nieuw Testament beide den plicht mede te arbeiden voor een

Sluiten