Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, dat het onrecht aan de kaak wordt gesteld, de wetten worden beoordeeld, de regeering wordt gecontroleerd. Cor* poratieve opbouw is op rechtvaardigheidsgronden verwer» pelijk.

Aan de andere zijde wordt de overheid in de corporatieve staatsorde absoluut. Want zij regeert niet met behulp van een zuiver aangeven door de bevolking van onrecht, maar zij regeert met behulp van de formeele corporaties. Corpo* raties die ieder voor zich voor eigen belang opkomen. Zoo zullen de maatregelen, die de regeering neemt, niet gevoeld en niet beoordeeld kunnen worden door het volk in zijn geheel. Want dit volk is verdeeld in belangengroe* peeringen. Iedere maatregel zal zoodoende willekeurig lijken en door de bevolking slechts als dwangmatig kunnen wor* den aangevoeld. Maar niet alleen zullen de regeeringsmaat* regelen willekeurig „lijken", maar zij zullen ook met de goed* willigste regeering willekeurig zijn.

Want de mogelijkheid om onrecht aan te geven op de juiste wijze is in de corporatieve ordening te niet gedaan. Waar immers geen vrij beroep is op de gewetens van de ge* heele bevolking is de ontrechte beroofd van de mogelijkheid zijn stem te laten hooren. Corporatieve ordening is derhalve staatsabsolutisme en ontrechting van de minderheden met behulp van den staat. Ook om deze reden is de corporatieve ordening te verwerpen en behoort men op te komen voor de vrije groepsvorming in een volk.

Waar de kerk derhalve aandringt op den rechtsstaat — niet ter wille van zichzelf in de eerste plaats, maar ter wille van het geheele volk omvattende recht — moet zij duidelijk het verschil tusschen overheid en onderdaan uit* spreken. Moet zij er op wijzen, dat het de overheid is, die wreekt en straft en niet de onderdaan en dat niet alleen wat den enkeling, maar ook wat de groepen van een volk betreft. In haar spreken over de overheid en tot de overheid, heeft de kerk de overheid er op te wijzen dat zij overheid

Sluiten