Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der omwegen en rechtuit deze partijen te wijzen heeft op hun beperktheid en gebrek aan sociale bewogenheid. Nog anders uitgedrukt: het zijn in de eerste plaats deze partijen die tot de orde behooren geroepen te worden. Want zij zijn het meest onder het bereik van de prediking. Men zal zich afvragen of dit niet onbillijk is en of niet juist deze partijen voor twee dingen hebben gezorgd? Voor de vrijheid van godsdienstonderwijs, voor de christelijke school en voor de juiste opvatting van het gezag? Inderdaad kan men niet be* strijden dat deze partijen veel hebben gedaan in den school* strijd maar daar behoort direct aan toegevoegd te worden, dat zij een groot tekort hebben aan maatschappelijk recht* vaardigheidsgevoel. Inderdaad is aan het einde der vorige eeuw en het begin van deze eeuw — ondanks bepaalde uit* zonderingen, Talma b.v. — een schrikbarend tekort op maat* schappelijk terrein. Ook de zoo geliefde opvatting dat deze partijen het wezen van het staatsgezag hebben hoog* gehouden in een liberale feitelijk den staat ontkennende eeuw, laat zich niet staande houden. Het mag waar zijn, dat de Christen speciaal gevoelig is voor den staat als nood* verordening Gods in een gevallen wereld, over den inhoud van deze noodverordening loopen de oordeelen van de Christenen zeer uiteen. Wat de Christelijk Democratische Unie onder gezag verstaat, is iets anders dan wat de Anti* Revolutionaire partij er onder verstaat.

De mate van vrijheid en autoriteit die de staat moet toe* staan of weigeren is niet zoo maar rechtlijnig uit het Chris* tendom af te leiden. Een blok van christelijke partijen dat op de balans zit tusschen te ver doorgezette staatkundige vrijheid en te ver doorgezette staatkundigen dwang laat zich niet met de hand op bijbel en Christendom verdedigen. Men kan dit ook geheel anders zeggen: de wil tot staat* kundige rechtshandhaving is gegeven aan alle menschen. Op een ondoorgrondelijke manier is de menschheid altijd weer bezig het leven tot op zekere hoogte te beschermen

Sluiten