Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is verboden op Zondag in eenig beroep of bedrijf arbeid, die niet dringend vereischt is en binnenshuis kan geschieden, op den openbaren weg hoorbaar of op dien weg of van den openbaren weg af zichtbaar te verrichten. De gemeenteraad kan bij verordening op dit verbod uitzonderingen toestaan.

Het is verboden op Zondag eenige openbare vermakelijkheid ie houden, daaraan deel te nemen of daarvoor gelegenheid ie verschaffen. Onder openbare vermakelijkheden begrijpt deze wei mede alle tentoonstellingen, vertooningen, opvoeringen, uitvoeringen, wedstrijden en spelen, waartoe al dan niel tegen betaling toeschouwers worden toegelaten. Spelen in de open lucht, die niet het karakter dragen van wedstrijd, waarvoor de deelnemers geen betaling ontvangen, noch van de toeschouwers betaling wordt gevorderd, zijn geen openbare vermakelijkheden in den zin der wet. De gemeenteraad kan bij verordening voor de uren na den middag op het verbod van dit artikel uitzonderingen toestaan.

Bij vergelijking met de bestaande wet blijkt, dat dit ontwerp belangrijk soepeler was, doordat de gemeenteraden op vrijwel alle verboden bij verordening, dus algemeen geldend, uitzonderingen konden toestaan. Niet ten onrechte werd in hei Voorloopig Verslag de aandacht er op gevestigd, dai aldus de werking der wet door toedoen van de gemeentebesturen grootendeels ongedaan kon worden gemaaki en het zwaartepunt daardoor naar de gemeenten werd verplaatst. Dit zou een bron van plaatselijke tweedracht worden en leiden tot een groote verscheidenheid van regelingen.

Tegen dit ontwerp bleken vele leden overwegend bezwaar te hebben. Volgens hen behoort in ons land met zijn gemengde bevolking een deel daarvan zijn overtuiging niet aan een ander deel op te dringen.

Sluiten