Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo vermeerderen de Regeeringsmaatregelen den druk, in stee dat zij dien verlichten.

Dientengevolge wordt het natuurlijk herstel van de doodzieke maatschappij tegengehouden en woedt de werkloosheid voort. Honderdduizenden jonge krachten en nijvere vaders van gezinnen kloppen vergeefs om werk aan. Zij zijn veroordeeld tot steuntrekken, hoe zeer het talloos vélen tegen de borst stuit. Want er zijn gelukkig nog vele menschen, die liever, al was het voor het steungeld, zouden werken, dan op den zak teeren van het nog werkend deel der natie. Maar de Regeering houdt den bonden en bonzen de hand boven het hoofd, zoodat de werkgevers tot de uiterste inkrimping van werkvolk wel moeten overgaan. Daarbij wordt 'het leven ontzaglijk duur gemaakt en de ontbering der verarmde bevolking steeds grooter.

Niet minder droevig dan met de arbeiders is het gesteld met den nijveren middenstand, de ruggegraat van onze maatschappij. Die middenstand wordt doodgedrukt. Armoede heerscht bij vele winkeliers en bij kleine bazen en bij menigen kleinen tuinder en schipper. Gefaald hebben de Regeeringsmaatregelen voor hen, zoowel als voor tal van kleine boeren, die naar den steun zijn verwezen en voor wie extra gelden moesten uitgetrokken, om hun bestaan kunstmatig nog wat te verlengen. En toch wordt de strop steeds nauwer aangehaald, die door het Overheids-ingrijpen in het bedrijfsleven, dit om den hals geslagen is. Met kracht wordt aangestuurd op een menig bedrijf ten gronde richtende ordening. Het ondeugdelijke van dit roomsche maaksel is reeds zeer duidelijk gebleken bjj de varkens-misère. En handelaren, èn slagers èn boeren zijn de dupe dier ordening geworden. Hier is voorzeker een waarschuwend voorbeeld gegeven. Hierbij komen de opgeschroefde vestigings-eischen en de daartoe vereischte opleiding, die topzwaar is en maar weer geld uit de zakken der zwaargedrukte middenstanders klopt.

Wij denken hier ook aan de wilde maatregelen van den Minister van Justitie t.o.v. de autobussen door den rechter nog gestuit. Te hopen is dat het kwaad dat nijveren lieden boven het hoofd hangt, zal worden af gewend.

Daarenboven is het nationaal vermogen geweldig geslonkeii en schrompelt het nationaal inkomen van jaar tot jaar in. De schuldenlast des lands is gestegen tot een schier ongekende hoogte en de belastingen drukken loodzwaar, terwijl in plaats van verlichting, verzwaring van belastingdruk wordt aangekondigd.

Sluiten