Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

driegers en bedrogenen samen. Het zal de fascistische overweldigers niet beter vergaan. Maar welke gruwelen wachten onze wereld, eer de schande is uitgeroeid en het werk der waarachtige beschaving kan worden hervat?

En hoe is het mogelijk geweest, dat het zover kwam ?

Dat is mogelijk geworden, doordat de democratie niet diep en zuiver leefde naar haar eigen beginselen, het. minst van al in hen, die golden als haar beste vertegenwoordigers, haar leiders. Dat is mogelijk geworden ook, doordat het Christendom, na zoveel eeuwen zijn grote en hoge ethische beginselen niet levend heeft kunnen maken in de zielen en geesten van de behjders dezer leer, het minst van al in hen, die golden als zijn beste vertegenwoordigers, zijn leiders. Democratie en christendom, in theorie de twee machtige pijlers van de westerse beschaving hebben in de practijk gefaald en falen nog iedere dag. Zij falen, omdat zij zich niet innerlijk, maar uiterlijk willen handhaven. Zij falen, omdat zij onvoldoende geleid worden, omdat hun leiders heersers willen zijn en blijven. Christenen dienen de wereld meer dan God. Democraten begeren de macht meer dan het recht. En zo rot een beschaving weg tot barbaarsheid...

Democratie, is immers veel meer dan een staatsvorm alleen. Zij is een ethisch levensbeginsel. Zij wortelt in de achting en de liefde voor de Mens, de liefde voor de vrijheid en de hoogst bereikbare gerechtigheid, eerbied voor de gemeenschap. Niet enkel nationaal. Waarachtige democratie denkt evenals waarachtig christendom internationaal en kan niet tevreden rijn vóór haar beginselen overal in de wereld overwonnen hebben. Grote geestehjke principes eisen een apostolische gezindheid en zonder deze rijn ze machteloos, waardeloos, een leeg omhulsel met fraaie inscriptie.

Democratie bedoelt vrijheid zonder botte zelfzucht, gedisciplineerd door het hoogste gevoel voor verantwoordelijkheid: dat tegenover de gemeenschap. Gelijk heel veel andere begrippen heeft onder de democratie ook dat van macht een andere inhoud, een andere zin gekregen. Wie macht verwierf in de democratie, kreeg deze geleend door het volk, als vertrouwensman, als gekozen leider en bestuurder, beheerder van de volksvrijheden en de nationale belangen. Zijn hoogste en eerste taak is: bescherming en handhaving van de democratie, grondslag en draagsteen van staat, cultuur en volksleven. En deze taak eindigt niet bij de nationale bedrijvigheid. Elke nationale democratie is zedehjk verplicht de wereld-democratie te helpen handhaven en beschermen. De Rechten van de Mens kunnen niet ophou-

Sluiten