Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn eerstgeboorterecht en erkende den usurpator, wiens weg bezaaid lag met lijken van onschuldige, geestelijke tegenstanders, als gelijkwaardige partij, als wettig regeerder en hoogachtbaar man. Onder de zegen van de Kerk ging het bendehoofd een grote toekomst tegemoet. Het Vatieaan had gefaald, de schijn boven het wezen verkozen, de wereld boven God, de aardse eer boven het martelaarschap; het dekte met zijn gezag de zedeloze heerschappij der horde, die zich met dolk en pistool een weg gebaand had naar de macht. Het maakte zich dusdoende medeplichtig aan de enorme misdaad, die bekroond werd door de mars naar Rome. Het heeft tijd en gelegenheid gekregen zich dit verraad aan de leer van Christus bitter te berouwen, en het is nog niet aan het eind van zijn moeilijkheden.

Wat deed de democratie, die haar beginselen bezoedeld, beledigd en vermoord zag door de benden der duisterlingen? Zij stuurde haar gezanten naar „de eerste minister" van Italië, om hem buigend hun hulde te betuigen. Zij steunde hem in zijn bloedige opmars door zich te onthouden van verzet of waarschuwing, later door hem te eerbiedigen als de sterke man, zij vertelde stralend, dat nu de treinen op tijd vertrokken en zelfs aankwamen, en dat Mussolini derhalve een groot man was. Zij duldde zijn parvenu-achtige aanmatiging, zij bukte voor zijn gebulder, zij het hem zijn gang gaan, zij tolereerde, dat in Italië elk spoor van democratie werd weggebrand. Het bendehoofd had overwonnen, hij werd erkend en geëerd als een staatsman, men legde hem geen moeilijkheden in de weg, maar stond hem leningen toe.

De opzienbarende, hondslafhartige moord op den edelen Matteotti dreigde een ogenblik zo grote verontwaardiging in de wereld te wekken, dat de troon van de dictator begon te wankelen. Zo weinig steun gaf de democratie aan de wereldwoede, dat Mussolini een jaar later de moordenaars kon laten vrijspreken na een proces, dat een hoon was en een kaakslag voor het geweten, en de democratie handhaafde haar gezanten als voorheen.

Mussolini, kwaad geworden over een belediging van de Italiaanse waardigheid, liet een stad op Korfoe van zee uit bombarderen, onschuldige burgers doden in volle vredestijd, zonder een spoor van recht, de daad van een dol geworden barbaar. Wat deed de democratie? Zij mopperde binnensmonds, en het haar gezanten waar zij waren. Zij voelde zich niet te hoog om vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden met een land, dat geregeerd werd

Sluiten