Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de man van wie dit redeloze en zedeloze bevel was uitgegaan. Dat fascisme moord betekent, was eens te meer gebleken, maar dat was geen reden om den bedrijver van de wandaad te isoleren buiten de gemeenschap der fatsoenlijke staatsheden.

Onder een belachelijk en doorzichtig voorwendsel werd Abessinië, op voorstel van Italië enkele jaren vroeger toegelaten als lid van de Volkenbond, een staat, hard werkend om vooruit te komen en de beschaving te bevorderen, door het Italië van Mussolini aangevallen, met vliegtuigen en gifgassen uitgemoord en veroverd. En waarachtig, de democratie kwam in beweging. De Volkenbond organiseerde sancties. Dat was lastig voor Italië, maar het kon doorvechten, want b.v. benzine viel niet onder de contrabande en het Suezkanaal zette rijn sluizen wagenwijd open voor de transporten munitieschepen van den conquistadore. Abessinië werd geroofd. Wat deed de democratie? Zij aanvaardde het voldongen feit en hief de sancties op. Zij treuzelde nog wat voor de goede vorm, maar successievelijk kwamen de gezanten terug met geloofsbrieven, gericht aan Z.M. den Koning van Italië, Keizer van Ethiopië. De roof was gelukt, de rover werd als wettig bezitter van het geroofde erkend.

Zelfs het opzienbarende boek van Maarschalk De Bono, waarin deze met kennelijke genoegdoening schaamteloos onthulde, dat de verovering van Abessinië al ruim twee jaar tevoren was vastgesteld en voorbereid, en dat het beruchte incident van Wall Wall slechts een loos comedietje was geweest, zelfs deze ongehoord brutale en honende bekentenis, door Mussolini bovendien eigenhandig van een voorwoord voorzien, kon de democratische wereld niet tot energieker optreden zwepen. De democratische diplomatenruggen kromden zich voor als na, hoffelijk en onderdanig voor den geweldenaar. Is het wonder, dat zijn borst nog hooger zwelt en dat hij de democratie nog bloediger hoopt te honen? Het Vaticaan steunde de rooftocht met rijn geld en gezag, ter bevordering der komst van het Rijk van Koning Christus, dat blijkbaar gifgassen, tanks, vlammenwerpers en bombardementsvliegtuigen niet versmaadt als instrumenten ter bevestiging van de christelijke naastenliefde.

De Negus zwerft in ballingschap en mag niet in Genève komen. Hij verliest de processen, die hij voert om rijn persoonlijke eigendommen terug te krijgen.

Het Vaticaan en de democratie berustten in geweld en gruwelijk onrecht. Zij eren de geweldpleger als een gelijkwaardige in hun

Sluiten