Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontstellend en ongelofelijk is het, wat de democratie geduld heeft van het Derde Rijk en hoe zij reageerde en nog reageert op de weerzinwekkende methoden, me het toepast tegenover zijn weerloze burgers en tegenover de absoluut niet weerloze, maar steeds aarzelende en lankmoedige democratische buitenwereld. Moet men niet tot de conclusie komen, dat de democratie niet beschikt over één enkelen vastberaden, vooruitzienden en daadkrachtigen staatsman, bereid tot ingrijpen? Aan de honende en tergende onbeschoftheid der heren in Berlijn en Rome kan men precies de afmetingen schatten der democratische staaslieden. De bazigheid der geallieerde regeringen, hun grote mond tegen de neergeslagen vijanden, hun vastbeslotenheid om af te dwingen wat niet aanstonds gegeven werd (kón worden)... het is alles verdwenen, ineengeschrompeld, weggeblazen door de storm van oorverscheurend gebrul, waarvan nét centrum in Berlijn ligt. Verbazingwekkend is het. En eindeloos beschamend...

Hitier verscheurt het Verdrag van Versailles en weigert de schulden van Duitsland te erkennen en te betalen. De democratie pruttelt bedremmeld tegen, maar laat het geschieden. De nazi-horden vervolgen Joden en pacifisten, socialisten en vrijmetselaars, communisten en liberalen en Duits-nationalen, protestanten, die weigeren de suprematie van de staat boven God te erkennen, katholieken, die hun godsdienst trouwer willen zijn dan den Führer, kortom een ieder, die het waagt in onderdelen anders te denken dan de bezetenen van het partijbureau. Deze vervolgingen nemen afmetingen en vormen aan, die de duisterste tijden der geschiedenis nauwelijks hebben gekend.

Het Vaticaan, ondanks de bloedige tekenen aan de hemel, sluit ook met deze overweldigers en mensenschenders een concordaat. Safèty first! De geslepen diplomaten, de gedegen kenners en doorgronders van mensen hopen voor hun Kerk iets goed te bereiken door de bloedige hand ook van deze dictatuur te drukken... Beschamend... De democratie, die in bloedige revoluties de mensenrechten op de tirannie veroverde en ze heilig verklaarde voor het geweten en primair in de menselijke samenleving, zij steekt geen hand uit om aan de cultuurschande een einde te majken door een weloverwogen gezamenlijke actie tegen het land, waarin de geweldenaars woeden. Hider bouwt in ijltempo een nieuw, enorm leger op, bouwt zwermen oorlogsvliegtuigen, bezet onverwacht de Rijnstrook... De democratie mummelt wat vage protesten, waar Berlijn om grinnikt en verder geen nota van neemt. Na een periode van intimidatie en

Sluiten