Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Italiaanse of Duitse bommenwerpers. Chamberlain, als goed democraat, gelooft de woorden van Mussolini meer dan de feiten. De boze wil, de barbaarsheid, de moordzuchtige immoraliteit van Franco en zijn fascistische bondgenoten demonstreren zich elke dag op ontstellende wijze. Onder openlijke goedkeuring van het hoogste gezag der Katholieke Kerk. Onder stilzwijgende goedkeuring en passieve medewerking der democratieƫn. De koelbloedige wreedheid van de bombardementen op open steden, de aanvallen met mitrailleurs op troepen vluchtende burgers, vrouwen en kinderen, de piraterij ter zee en uit de lucht, niets kan de democratie bewegen tot de maatregelen, die in korte tijd een eind zouden maken aan de beestachtige slachterij in Spanje. Chamberlain weet niets van woordbreuk zijner lieve fascistische vrienden. Hij is wel bedroefd over de burgeroorlog, maar het gaat hem immers niet aan! De paus zwijgt en als hij spreekt is het om Gods zegen af te smeken over het hoofd van rijn trouwen zoon Franco, de democratie pleegt consequent nietinmenging, helpt het fascistische gespuis door daadloze medeplichtigheid, huichelachtig, laf, kortzichtig, blijk gevend van een algeheel gemis aan historisch, psychologisch, politiek en economisch inricht. Want de overwinning van Franco zal de overvrinning zijn van Mussolini en Hider. Frankrijk en Engeland zullen aanleiding te over hebben zich hun laf en dom verraad aan de democratische beginselen en de eenvoudigste menselijkheid bitter te berouwen. Maar berouw komt steeds te laat...

Het kapitalistisch en imperialistisch geworden Japan, de ongemeen begaafde, volijverige en gewetenloze leerling der Westerse beschaving, begint zonder oorlogsverklaring een ware verdelgingsoorlog tegen het oude China, dat bezig is met pogingen zich op democratische grondslag te hervormen. De ontzettendste gruwelen worden gepleegd onder de ogen der vertegenwoordigers van de Europese en Amerikaanse democratieƫn. China is lid van de Volkenbond, maar de Volkenbond laat China in de kou staan, zoals het deed met de Negus, zoals het doet met Spanje. De oorlog in de ban. De aanvaller machteloos gemaakt door gezamenlijk krachtig optreden. Waar rijn de schone leuzen gebleven? Opgeborgen in het archief der verscheurde verdragen, geschonden beloften, gebroken eden, verloochende idealen, verraden trouw.

Niet-inmenging. Denk alleen aan uw eigen belang. Laat ze moorden, branden, verwoesten, burgers verdelgen... Bemoei u niet met andermans ruzie, met andersmans misdaden, tenzij je eigendommen in 't gedrang komen... Ben ik mijn broeders hoeder?...

Sluiten