Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommige vol onvervangbare antieke kunstschatten, sieraden van oude en moderne bouwkunst, tempels, waar ieder cultureel denkend mens de handen afhoudt, wat er ook gebeure. Huizen, winkels worden vernield, leeggeplunderd, Joden, vrouwen, grijsaards, kinderen mishandeld, in de nacht de straat opgejaagd, hoevelen er vermoord zijn wordt ons niet onthuld. Voor een milliard schade richten de woestelingen aan. De benden, die de regering uitzond. De regering decreteert, dat de Joden zelf de schade moeten laten herstellen en betalen. Maar de verzekeringspremiën, die de schade dekken, zullen worden geïncasseerd en behouden door de verontwaardigde, zozeer door de misdadige Joden benadeelde staat van de merkwaardige heiligen der laatste dagen, de nazi's. Bovendien moeten de boosaardige Joden met nog een milliard mark het leven van de arme vermoorde gezantschapssecretaris honoreren. Geld voor vergoten bloed... oud Germaans recht.

Twee milliard mark. Als wij er twee milliard bijtellen, die men de Duitse Joden sinds de regering der nazi's „aan het bewind kwam", heeft ontnomen, dan heeft een groep Duitse burgers, één procent uitmakende van het Duitse volk, in enkele jaren tijd vier milliard mark moeten offeren om de hebzucht der overwinnaars — wien zij overigens niets misdaan hadden! —enigszins te bevredigen. Omgeslagen over een groep, zo groot als het ganse Duitse volk betekent dat 400 milliard... in zes jaar tijds. En deze afpersers van „oorlogsschatting" schreeuwen de wereld vol van verontwaardiging over de harde hebzucht van het Verdrag van Versailles... De democratie kan nu wel ongeveer uitrekenen wat zij te betalen zal krijgen als zij deze dictatuur zo sterk laat worden, dat zij er door kan worden overwonnen...

Energiek en zonder schaamte of terughouding gaat het Derde Rijk voort op de ingeslagen weg. Weg met de Joden! En die we niet kwijt kunnen raken, zullen we opbergen in Ghetto's, gebouwd op de ongezondste gronden, die we vinden kunnen. Zij zullen gele linten of strikken moeten dragen en alleen vuil werk mogen verrichten. Geen burgerrechten, geen mensenrechten, opgedreven als vee, vogelvrij verklaard, bestemd om uitgeroeid te worden. Wie vluchten kan, vlucht. Naar alle grenzen vluchten zij, verdwaasd van schrik en angst, half waanzinnig van verdriet en wanhoop. Ouders zonder hun kleine kinderen, kinderen zonder hun ouders, want de gezinnen werden uiteengeranseld als waren het nesten gevaarlijke dieren. Duizenden, tienduizenden verdringen zich om weg te komen uit de hel.

Een golf van ontzetting, weerzin, verontwaardiging en woede gaat

Sluiten