Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van geldhonger, heeft nooit genoeg voor haar dolzinnige experimenten en avonturen van expansiepolitiek. Zij betaalt haar schulden niet, zij roofde de kassen der arbeidersbeweging, zij stal de zaken, de goederen en het geld der Joden, en alle verschijnselen wijzen er op, dat nu de Katholieke Kerk aan de beurt is om uitgeplunderd te worden. De rechtschapen voorwendsels liggen voor het grijpen. De dictatuur is een knaphandig beurzensnijder, grondig en gewetensvol in het vervullen van zijn edel handwerk. Rome zal gelegenheid te over krijgen zich te bezinnen op de doeltreffendheid van zijn politiek! Reeds moet de Paus klagen, dat men spot met de concordaten en geen eerbied heeft voor zijn grijze haren... Men zal even weinig eerbied tonen voor zijn Kerk en Leer, en een concordaat is even gauw verscheurd als elk ander met heilige eden bezegeld vodje papier... Het sneeuwt snippers over de wereld, Genève raakt eronder bedolven...

Christenen en democraten hebben hun in 't oog lopende sympathie voor de dictatoren tegenover de wereld verklaard door hun vrees en weerzin tegen het verschrikkelijke bolsjewisme. Want dat hadden de dictatoren dan toch maar uit hun landen weggebrand en rij beloofden het in de wereld uit te roeien. Sloten rij niet een antikomintern-pact, die goeie, brave jongens, zo diep geschokt door de demonische slechtheid der communisten? Een bericht, dat daarnaast de draken dodende Hider met de draak van Moskou een dezer dagen zijn handelsverdrag vernieuwd had, is de bewonderaars van de deugdzame taktiek der bolsjewiekenvreters waarschijnlijk ontgaan. Het bolsjewistische spook blijft zijn gewaardeerde diensten bewijzen om de goegemeente te bedriegen en de „democratische" staatsheden, die de dictatoren steunen in hun noodlottige politiek, te verontschuldigen. Het lijkt op het geuzenwoord: „Liever Turks dan Paaps!'

Maar wie kijkt tot op de bodem van deze zogenaamde anti-bolsjewistische politiek van de christehjke en democratische staatsheden en politici, bevindt dat de leuzen vals en de bedoelingen geheel anders zijn. Niet voor niets vat de pers dezer heren voortdurend communisten en sociaal-democraten samen onder de term „Marxisten". De hooggestemde politiek tegen de verwildering van het dictatoriale bolsjewisme vaart onder valse vlag: rij is niets anders dan vermomde klassenstrijd en bedoelt elke vorm van socialistische actie, elke mogelijkheid tot bewuste arbeidersbeweging de kop in te drukken. Zou men dan de hardhandige en gewetenloze hulp van het fascisme niet van harte aanvaarden, zijn zuiverende arbeid aan-

Sluiten