Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had haar motieven om tot in het belachelijke lankmoedig te zijn. Zij moet er zich nu van bewust maken, dat er erger dingen zijn dan de organische groei van historische gedachten en de geleidehjke ombouw van de ene maatschappij vorm in de andere. Als het socialisme zich morgen doorzette, zou de burgerhjke democratie geen haar op het hoofd gekrenkt worden, zij zouden vrije mensen blijven, tenzij ze poogden verraad te plegen en de nieuwe orde te saboteren. Maar als morgen het fascisme won, lag overmorgen de grond bezaaid met hun hjken en wat het vege hjfgered had, wandelde de gevangenis en het concentratiekamp binnen. Het lot van Schuschnigg, die alleen maar een ander soort dictatuur adoreerde, kan de heren misschien tot ietwat nuchter nadenken stemmen.

Mussolini was „verzadigd", toen hij Abessinië had mogen inzwelgen. Hij bezwoer het: hij had geen eisen meer. Zodra het ogenblik gunstig leek, begon hij weer te brullen van de honger: Savoye, Nice, Corsica, Tunis, Djiboeti. Als nu van al deze eisen alleen Djiboeti overblijft, heeft hij dan niet zo geweldige concessies gedaan, dat Chamberlain zich geneigd voelt de hand in Frankrijks zak te steken, om de vriend in Rome met die bescheiden fooi tevreden te stellen? Maar Frankrijk, dat royaal mee grabbelde in de zakken van Praag om Hider te „verzoenen", geeft deze keer niet thuis... Als men deze soort democraten aan eigen zak en hjf wil komen, keren rij gezwind dê rechtskwestie, de goede trouw en de onaantastbare souvereiniteit naar buiten. Handen thuis, asjeblieft!...

Na de overweldiging van Tsjecho-Slowakije heeft de heer Hider in Europa geen eisen meer. Wij hebben het hem allen door de radio vol pathos en aandoenlijk trouwhartig horen uitroepen. Gelooft iemand daar een woord van? Heeft de democratie nog niet voldoende ervaren, dat de eisen van „Mein Kampf" in ijltempo worden afgedwongen door een politiek van geweld, intimidatie en „Nordische List" ? Gelooft zij, dat het nazidom bereid en van plan is, halt te houden midden op de weg? Sancta simplicitas!... Er is geen sprake van! Hider behoeft niet te eisen. Maar als er hier of daar een Henlein benauwd begint te kakelen van onderdrukking der minderheid en vurig verlangen naar opneming in het bruine kippenhok, zal de fiere, edele, vaderlijke haan in Berlijn dan rijn veren niet opzetten, zijn bemoedigend en welluidend gekraai aanheffen, op rijn machtige, vlijmscherpe sporen duiden en de arme onderdrukte hoentjes de bescherming verlenen, waarom ze snikkend smeken ?... Danzig en Memel annexeren zichzelf, in Zuid-Jutland, in Eupen-Malmédy, in Elzas-Lotharingen wonen Duitsers, die op het juiste ogen-

Sluiten