Geen zoekvraag opgegeven

  • / 32

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[0O461, '#

GEEN ANTISEIIETISCÏÏE

MAAR OOK

GEEN ANTICHRISTELIJKE BEWEGING

IN NEDERLAND. TOESPRAAK

VAN

Mr. L. W. C. KEUCHENIUS.

Gehouden in de Afdeeling „Patrimonium" te Zaandam, op 21 Januari 1885.

(Uitgegeven ten voordeele van het Schoolfonds van de Afdeeling „Patrimonium" te Zaandam.)

AMSTERDAM, HÖVEKER & ZOON.

ƒ0.15; 25 Ex. ƒ3.—; 100 Ex. ƒ 10.—

Sluiten